СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА

Манолов&Манолов и Исторически парк съживяват българския исторически комикс и роман с новата поредица СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА – римейк на първия български графичен роман – “Спартак”, излизал на серии през 80-те години на ХХ в. в култовото списание за разкази в картини “Дъга”.

От авторите:

“Напоследък, откакто романът “Спартак. Легендата” тръгна безплатно в интернет, започнаха да ни питат: Защо подарявате труда си на феновете, защо си гърмите патроните без материална изгода? Отговаряме: 1. Защото сме патриоти и не мислим само за пари. 2. Защото това е къса версия на романа, а когато той излезе на хартия, в него ще има още допълнения и още много интересни детайли. 3. Защото чрез нашата малко необичайна стратегия, “Спартак. Легендата” вече е една от най-популярните български книги, при това още преди да е отпечатана. 4. Защото когато книгата се появи “физически” на пазара, тя ще бъде цветна и още по-богато илюстрирана от интрнет-версията си, тъй че дори за, който е чел публикуваните вече откъси от нея, пак ще си струва парите.”

Илюстрация от новия комикс албум „Спартак. Легендата“ на Манолов&Манолов и Исторически парк, 2019 г., художeствен директор – Теодор Манолов, художник – Теодор Манолов. Някои от панелите в новия комикс са вдъхновени композиционно от първия български графичен роман – “Спартак”, излизал в списание “Дъга” през 80-те години на ХХ в.

СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА

Четиво с продължение 11

Откъс от романа “Спартак. Легендата” на Манолов&Манолов с илюстрации от новия комикс-албум, създаден от авторите съвместно с Исторически парк, който ще излезе на пазара през 2020 година

21

Харно щяло да се получи, ако тогава Спартак си бил плюл на петите, ако се бил укрил в ковачницата при опекуна си… Но той тъкмо сега почвал да се главозамайва и да се наслаждава на ново, непознато удоволствие – да мачка съдбата като глина из едрите си мазолести длани, че и да осигурява ярко зрелище за младата Родопис. Захвърлил небрежно бича на Фарсалас, а едновременно с това стоварил крак в корема на косматия дебелак. Очните ябълки на пазвантина, на когото ритникът извадил съвсем всичкия въздух, без малко не се откъснали от черепа му, а образът му поморавял.

Фарсалас обаче бил здрав мъж. Тялото му се сгънало в кръста и за момент изглеждало, че ще се сгромоляса по лице на червеникавата пръст, но той бавно се изправил, вдишал дълбоко и вдигнал юмруци пред муцуната си, петимен да се бъхти отново. Болки всякакви можел да преодолее тоя великан, но го сразявала изненадата! Мудният му мозък не намирал ответ на въпроса отде-накъде долният плебей ще знае да прилага тъй вещо техники от елинския панкратион1. Реакциите на хлапето, движенията му, даже начинът, по който пристъпяло разкрачено, издавали маниер на професионален боец. Тоя невръстен посерко се бранел и атакувал като олимпийски състезател!!! Така било! Разбира се, никой от жителите на имението, а още по-малко пък Търбуха, нямал представа, че освен ковашкия и оръжейния занаят момчето е вече поизучило от своя осиновител – някогашния атлет и бранник Бититралис, и доста работи за военното изкуство, както и за умението да се защитава с голи ръце…

Триумфът на Спартак обаче се очертавал краткотраен – двоицата помощник-надзиратели вече пристигали, а подир тях се носел и трети, стиснал обвита в дебела кожа гладка тояга.

25

Спартак ликувал!… Веднъж обърнал двубоя в своя полза, той го ударил на забавление като никога досега. С финес на танцувач отбягнал хвърчащия към слепоочието му фарсаласов юмрук и нанесъл прецизен удар изотдолу в челюстта на пазвантина. Ченето на гиганта изщракало… Два зъба с цвят на леблебиени зърна литнали из устата му. Мощта на удара била такава, че тежащият долу-горе колкото бивол надзирател отхвръкнал, краката му се отделили поне на педя2 от земята, огромните му телеса изрисували съвършена парабола на фона на залязващото слънце, а присъстващите се уплашили, че олисялото му теме ще се блъсне в задните му части. След само част от секундата обаче снагата му, все още във въздуха, възвърнала правата си форма и се простряла по гръб, вдигайки задушливо кълбо прах.

Помощниците на Фарсалас се постреснали и забавили крачка, стъписани пред бойните умения на момчето. Какво пък се явявало това чудо сега? Съвършено противоестествено било, абсолютно несъстоятелно им изглеждало някакъв си намахан селяндур от перинтоските гори да си служи с елегантните способи на пигмахията3 досущ спартански хоплит4 в отпуска!

26

Търбуха се привдигнал, та седнал на дирник и разтърсил едрата си кратуна като слънчасал пес, пробвайки да поизбистри разджуркания си мозък. Не разбирал що се случва, не успявал да си спомни и къде точно се нахождал. Изплюл кървава храчка и се плеснал еднъж-дваж по обраслите в тъмен космалак бузи, че да възвърне свяст. Окървавен, със съдрана туника и раздърпани коси, но нахално ухилен, Спартак се изстъпил пред него и му рекъл:

– И бели коне видях, старче, и златна колесница зърнах, ама тук, викат, имало люде с още по-велик късмет от моя, ха-ха-ха… Чух, че луната и звездите посред бял ден им се присторили…

– Внимавай, Спартак! Пази се! Зад теб… – изпищяла изтънко Родопис…

Момъкът се обърнал, горд като Ахил5 пред Скейските порти6, без да снема благото изражение на задоволство от лицето си… и точно тогаз двамината помощник-надзиратели го налетели и сграбчили за мишниците, като вложили всичката си сила да застопорят в неподвижност тия опасни крайници, що умеели да се размятат така непредвидимо и да пердашат така немилостиво. Третият пазвантин пък, все още на няколко разкрача разстояние, вече вдигал тежката бойна тояга и се прицелвал с нея в главата му.

27

Късно било за каквато и да е реакция. Суратралис и Абезелм – злите хрътки на Фарсалас Търбуха, единият жилав и възлест, другият късоног и трътлест, буквално увиснали на ръцете на момчето тъй, че то не можело дори да шавне. Битката станала напълно неравностойна, затова Родопис опитала поне донейде да компенсира въпросната несправедливост, рипнала срещу душманите на Спартак и яростно затеглила ха единия, ха другия, че да откопчи из ръцете им младия ратаин. Дращела с нокти, скърцала със зъби и нареждала:

– Остави го, животно! Пусни го, че очите ти изкарвам!!!

Наум пък си думала друго:

– О, Котито7, о, майко на всички живини, родителко на Слънцето и Земята, о, жено-мъж, о, Бикоглава, Бикогласна8, помогни на тоя сирак, прекрати това зверство!…

– Убийте копелето – ревнал Фарсалас.

– Пазете се, ваша милост! – извикал ядосан Абезелм. – Недейте се пречка!!! Татко ви сребро ни е броил тъкмо затуй – да туряме в ред тоя дом и да назидаваме всяко неподчинение!…

Родопис обаче не щяла и да чуе:

– Ред?!? Така ли се туря в ред, плиткоумнико, с бичове и сопи? Господарят на Хаоса9 да те прибере, гадино! Повелителят на безпорядъка на пепел да те стрие и да те разпръсне по всички краища на…

… И все в тоя дух ковладела Родопис пазвантите. Ала за момента молитвите и проклятията й не хващали дикиш. Третият надзирател вече също се намирал на мястото и, както се бил засилил тичешката, едвам не строшил тоягата си в темето на Спартак… Черепът на момчето издал звън на бронзови кимвали10, то се лашнало, усмихнало се омайно на реметалковата щерка и пропаднало в кладенеца на забравата…

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РОМАНА И НОВИЯ КОМИКС АЛБУМ “СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА” ВИЖ http://www.facebook.com/SpartakosTheLegend

1 Панкратион – популярен в Елада и Тракия спорт, съчетаващ прийоми от юмручния бой и борбата, въведен в програмата на Олимпийските игри през 648 г. пр. Хр.

2 Педя – мярка за дължина, използвана в много общества от древността. Обикновено означава разстоянието от върха на палеца до върха на показалеца (или кутрето) при разперена длан. Възможно е да визира и височината на китката при събрани пръсти. Авторът приема, че е равна на ок. 17 cm, т. е. на една трета част от лакътя.

3 Пигмахия – древен спорт, подобен на бокса, особено популярен и широко практикуван в Елада, но с корени още в Минойската цивилизация.

4 Хоплит – тежковъоръжен пехотинец в полисите на Елада. Военните формации на хоплитите се наричат фаланги. Появяват се към края на VIII в. пр. Хр. Наименованието на този род войска произлиза от щита, който използва – хоплон. Най-прочути са спартанските хоплити, които освен страховити воини, се споменават и като забележителни боксьори.

5 Ахил – тесалийски митичен герой, най-могъщият сред предводителите, участвали в Троянската война срещу Илион, внук на Еак, син на смъртния Пелей и на морската богиня Тетида, цар на племето мирмидони, което някои късноантични и средновековни автори свързват с древните българи.

6 Скейска порта – западната крепостна порта на Троя. През нея се минавало, за да се стигне до бойното поле по време на Троянската война.

7 Котито (Котис, Велика богиня) – върховно божество на мирозданието при траките, отъждествявано с Богинята майка, респективно с Бендида и Рея/Кибела. В елинския свят култът към Котито се разпространява по време на Пелопонеските войни (431–404 г. пр. Хр.). Богията е позната и в Мала Азия, Атина, Коринт и Сицилия. Извънредно колоритните празници в нейна чест са наситени с много характерна оргиастична ритуалност.

8 Важен елемент от ритуалите, посветени на Котито, е подражаването на рева на бик от страна на инициираните в мистериите, свързани с богинята. Отъждествяването й (в качеството й на андрогинно божество) с бика (тура, зубъра) обаче, както и уподобяването на гласа й с бичи рев най-вероятно са хрумвания на автора.

9 Хаос – в митологията на елините (от която Родопис явно е силно повлияна) това е първично пространство, основа на мирозданието – вихрушка, безкрайно бушуващо кълбо от частици на всички стихии, но и нещо само по себе си живо, одушевено и пораждащо живот – един вид изначално божество.

10 Кимвали (кумвалоси) – древни музикални инструменти, използвани в Елада и Тракия – медни дискове, които се удрят един в друг, предшественици на съвременните чинели.

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s