В Пловдив създават маски с мотиви от античните мозайки на Малката и Епископската базилика Маската като задължителен защитен елемент в … Още