Младежкото събитие Future Makers ще се проведен онлайн, с безплатен достъп за всички, които търсят възможности за кариерно и личностно развитие

Елиз Адем Обновената програма включва 9 презентации, 5 уебинара и виртуални срещи с организации, отворени за работа с младежи Първото … Още