Управителят на ДСП Бургас Валентина Станкова:“От другата седмица ще подсигурим нашите потребители с лекари специалисти, които ще посещават и преглеждат възрастните хора по домовете“

Разговаряме с Валентина Станкова, управител на Домашен социален патронаж в Бургас по повод работата на социалните работници в условията на … Още