СТАРИТЕ ГУМИ ЗАПЛАШВАТ ЕКОЛОГИЯТА, ОБЩЕСТВЕНИЯТ ПОСРЕДНИК В БУРГАС С ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Желая Ви хубав ден!

Има един вид отпадък, който все повече създава предпоставка за замърсяване на въздуха, почвата, водата, превръща се реална опасност за околната среда. Няма човек, който да не се е възмущавал от гледките с изхвърлени автомобилни гуми. Виждали сме ги покрай междуселските пътища, в дерета, по дъната на реките, в паркове, гори, незаконни сметища, усещали сме миризмата при изгарянето на каучука, ползван от някои като  отопление през зимния сезон….

Защо се стига до това, каква е причината, какво може да се направи за да ги няма тези гледки? Все въпроси, които не намират лесен отговор.

По повод на сигнал за съдействие се запознах с нормативните актове, регламентиращи тази дейност и установих, че всички центрове за смяна на гуми са длъжни по закон и наредба  да  приемат излезлите от употреба гуми съвсем безусловно и абсолютно безвъзмездно, да ги съхраняват и опазват, а в последствие да ги предадат на определени дружества и да си платят затова. Да платят за отпадъка образуван от гражданите на града, от всички нас.

И така намерих част от отговорите на горните въпроси…

Нито един от тези центрове за смяна на гуми не може и няма сили да се справи сам с този отпадък. И не може да плаща огромни суми след като няма как да иска от нас заплащане  за оставяните там за съхранение гуми.

Общината или държавата трябва да им помогне, защото помощта към тях е всъщност пряко свързана с грижата за околната среда, с качеството на въздуха, водата, почвата, които всички ние  и всяко живо същество ползваме като природен ресурс и източник за живот.  Така мисля!

Затова отправих Препоръка до Кмета на Община Бургас за задълбочен анализ и начални стъпки в разрешаването на този проблем. Може ли, как и дали Общината ще се заеме с това, предстои да разберем!

Очевидно тук е необходима намеса на държавата или общината, с която помощ могат да се предвидят на първо време мерки за приемане и съхранение на този вид  отпадък безвъзмездно, а в по-дългосрочен план-мерки за изграждане на площадки за оползотворяване на отпадъка, чрез неговото рециклиране или изгаряне, съобразно разпоредбите на закона.

Едно възможно решение е Община Бургас да сключи договор за съхранение на такъв вид отпадък с търговски дружества,  притежаващи разрешение по чл.81 от Закона за управление на отпадъците. Така е решен проблема напр. в Столична община, която е сключила договор за приемане на излезли от употреба гуми с такова дружество. Посочени са три площадки, където могат да се предават ИУГ. /Информацията е от страницата на Столична община/

Такива дружества, които имат правомощия по оползотворяване на излезли от употреба гуми, притежаващи разрешение по чл.81 от ЗУТ, са официално обявена на страницата на Министерство на околната среда и водите са общо 5 на брой.

След сключването на такъв договор е възможно  да се организира поне един път месечно по определен график безвъзмездно приемане на отпадъка и предаването му за съхранение и по-нататъшна реализация на дружествата по сключения договор, или да се предостави  възможност отпадъкът от ИУГ да се приема от центровете за смяна на гуми-безвъзмездно. Това ще е достатъчен стимул, да се предава, а не да се изхвърля отпадъкът от ИУГ.

Един задълбочен анализ от компетентни длъжностни лица в тази област може би ще доведе до правилния отговор.

Тази възможност, разбира се следва да бъде дадена само за центровете извършващите услугата „смяна на гуми“ на територията на Община Бургас.

Намирането на решение по този чувствителен проблем няма да е лесно, но ще е проява на истинска грижа към екологичното равновесие и състоянието на околната среда от страна на общинска администрация и ще представлява реална и ефективна стъпка в разрешаването на един специфичен и труден, но важен за природата и за здравето на населението  проблем.

Тодор Стамболиев – Обществен посредник на Община Бургас

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s