Не може гражданите – данъкоплатци хем да плащат музиката, хем друг да я поръчва!

РУБРИКА: ЗАКОНЪТ – ЮРИСТИТЕ ГОВОРЯТ

адв. Златина Кралева

Тъкмо отдъхнахме от поредното задължение към държавата, свързано с паспортизацията на сградите и се появи ново, този път с преброяването. Още от сутринта на седми септември се започна какво и как да направим, за да изпълним задължението си към държавата и да сме изправни към нея, но дали тя е изправна към нас?! Започването беше свързано и с данни за хакерски атаки към сайта на НСИ, с блокирането му, изобщо суматохата вървеше с пълна сила, отново множество въпроси за неизправности, но без отговор наситиха публичното пространство засилвайки все повече драмата. Законът за преброяване на населението и жилищният фонд в Република България през 2021г. е приет, за да осигури прилагането на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд.

С решение на последното правителство на Бойко Борисов от 20.01.2021г. е приета промяна в периода на провеждане на преброяване 2021, което се налага поради епидемичното разпространение на COVID-19 и съществуващия риск за здравето на преброителите и преброяваните от тях граждани, тъй като дейността изисква директен контакт с лицата и посещение на домакинствата и жилищата като периодът е съобразен с изискванията на Регламент (ЕО) № 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 2017/712 на Комисията най-голямото изчерпателно статистическо изследване да се осъществи през настоящата 2021 г. в целия Европейски съюз. С Постановление №160 от 15.04.2021 г. правителството на Бойко Борисов одобрява допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г. в размер 22 837 000 лв., в т.ч. 19 900 400 лв. по показател „Персонал“, за ресурсно осигуряване на изпълнението на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. Законът предвижда армия от служители на НСИ, членове на Централната комисия по преброяването, териториалните статистически бюра, областни и общински преброителни комисии, физически лица, сключили договори по закона за задълженията и договорите с НСИ. Дотук всичко изглежда добре: – Група лица ще осъществяват дейност, която ще бъде платена от държавата т.е. от данъкоплатеца.  – Изпълнени са изискванията на европейското законодателство за спазване на срока статистическото изследване да бъде извършено до края на 2021 г. Европа също е доволна. 

В тази плетеница от изглеждащи на пръв поглед добре балансирани интереси обаче натрапчиво се губи интересът на уважаемия гражданин на Република България, за чиито права и интереси често е налице усещане, че съществуват чисто формално. Как към момента при изпълнение на закона са защитени правата на гражданите, които са свързани със защита на здравето, собствеността и личните данни? Когато януари 2021 г. МС на Република България взема решение за промяна периода на провеждане на преброяването мотив за него е съществуващата и към момента пандемия. Нима рискът за здравето на  гражданите и участващите в преброяването към момента е по – малък?!

След като си знаем състоянието на държавата защо механично и безусловно изпълняваме ангажименти, които са свързани с европейското законодателство и дали тези ангажименти не следва да бъдат съобразени със съществуващите и сега рискове за живота и здравето на живеещите в България? Защо не са предвидени различни  възможности, между които  гражданите могат да избират как да процедират с личните си данни? Един от вариантите е изпращане по пощата на попълнена статистическа карта от задълженото лице. Можеше да се създаде инфомационна система, която да съдържа информация за имена и телефони на контрольорите и преброителите на конкретния имот, от които гражданите да получат информация за ден и часови интервал, в който ще бъде извършено преброяването. Друга възможност за гражданина е попълването на статистическата карта да стане на място в офисите на изброените в закона комисии.

А вместо това от 8 сутринта до 20 вечерта преброители могат да посещават домовете по всяко време, през което гражданите следва да са в готовност да отворят и да отговарят на въпроси.  В електронен вариант е очевидно, че гаранция за сигурността на личните данни е под въпрос, с преброителите също са възможни злоупотреби, а за “ уважаемите граждани “ оставени на произвола на съдбата остава възможността да мислят кое е по – малкото зло, дали не е плащането на глоба от 160 лева в сравнение с други евентуални неблагоприятни последици като неправомерно изтичане на лични данни, което вече се е случвало в България или пък да попаднат на мними преброители, което също няма да е новост за местната криминогенна обстановка. Всъщност какъв е смисълът от електронното преброяване, ако кодът, който се получава при извършването му също трябва да се предаде на преброител, което предполага среща с лице с това качество при всички случаи?!

А дали не беше възможно всичко това да се случи чрез домоуправителите на входовете при преброяване на живеещи в блоковете?! Дали нямаше да излезе в пъти по – евтино за данъкоплатеца, който само плаща, но не поръчва музиката, плаща и изпълнява, а ако не изпълни надлежно плаща още. Европа е казала, че трябва да има преброяване до края на 2021 г., но не е казала как, което означава, че българската държава е свободна да решава този въпрос.

Смисълът на нормативната уредба поставя гражданина – данъкоплатец в позиция да изпълнява безусловно всичко, което държавата изисква от него, дори с риск да претърпи вреди в процеса на изпълнение, против настъпването, на които следва да са налице максимални гаранции от държавата, но уви, толкова сме свикнали с тези липси, че дори не ги отчитаме като нещо срещу, което следва да реагираме. В реалната правова държава задължения следва да има и държавата! Не може гражданите -данъкоплатци хем да плащат музиката, хем друг да я поръчва!

автор: адв.Златина Кралева

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s