СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА

ЧАСТ ТРЕТА

Четиво с продължение от 22.11.2019 г.

с илюстрации от новия комикс-албум на Манолов&Манолов, създаден съвместно с Исторически парк, и от първия български графичен роман – “Спартак” (списание “Дъга”, ДИ “Септември” 80-те години на ХХ в.)

Авторът Теди Манолов

Глава I

Розоликата

94 г. пр. Хр. Дворът на крепостта Еге в Перинтос

В началото на Всичко, още преди Сътворението, съществуваше само вечният Мрак – разумна монада1, безграничен безлик порядък, който не е нито от някого породен, нито самосъздаден, а винаги и изначално е бил. Царството му представляваше бездна, в която не се нахождаше нищо освен пулсиращи частици Небитие, заобиколени от грамадна Пустота – пространство без начало и край, без център и периферия, населявано от могъщо самодостатъчно Съзнание (но не и Дух), що се явяваше хем вместилище, хем местообитание на Мрака, хем самия Него…

Из Тайна книга на Пророка, записана от Рюмесюкис

1

Панел от комикс албума „Спартак. Легендата“ на Манолов&Манолов и Исторически парк, 2019 г., художник – Теодор Манолов. Някои от илюстрациите в „Спартак. Легендата“ са вдъхновени композиционно от оригиналния графичен роман “Спартак”, излизал през 80-те години на миналия век в култовото списание “Дъга”

Някога, много отдавна, в обителта на Боговете по времето на Титаномахията2, а по-точно в плодородните и красиви земи на югоизточните Балкани, а още пък по-точно около средното поречие на реката Стримон3, живяло едно от най-многолюдните племена на траките – най-многолюдния след индийците етнос4 в света. Това били медите5 – скотовъдци, ловци, конеукротители и свирепи воини, тъй като пресечените им планински територии не давали широк мегдан за кротко земеделие. Столица им бил малък, но прелестен на изглед и уреден не по-зле от знаменитите гръцки полиси6 град – Форунна, а имали те собствена столица, понеже били независими люде, та не се подчинили на могъщото Одриско царство7, възкръснало от пепелта и обединило доста от тракийските племена по онова време, и не поискали да встъпят в пределите му. Не се подчинявали и на римляните, които отдавна вече били покорили Македония8 и я били превърнали в своя провинция.

Век и кусур преди Христа край едно малко имение в лесовете далеч от Форунна и малко по-близо до Десудаба9 се родил най-прочутият и до днес гражданин на непокорната Медика – Спартак, син на аристократа Золтес, първом безимотен ратай, по-сетне командир във войската на медите, римски военнопленник, прочут гладиатор в Капуа10 и Вечния град, твърде влиятелен рудиарий11 в земите на латините12, бунтовник и накрая предводител на най-мощното робско въстание в историята.

Майката на Спартак се споминала още при раждането му, а на баща му – обеднял, ала горд земевладелец, разправяли, Бендида Ловджийката, която планинците наричат още и Бендис, взела душата при преследването на прочутия бял зубър няколко лета по-късно. Не останал кой да се грижи за прехраната на момчето и вуйчо му го проводил да живее в тюрзиса13 на техния богат сродник – аристократа Реметалк, парадинаст14 на цялата област Перинтос.
Панел от комикс албума „Спартак. Легендата“ на Манолов&Манолов и Исторически парк, 2019 г., художници – Теодор Манолов, Евгений Йорданов, Стоян Русев

Реметалк не посрещнал детето с отворени обятия, видяло му се излишно бреме. Той настанил невръстния си, от далечен по-далечен роднина не в своя дивен палат в престолнината, не и в другия си, по-скромен като размери, ала не по-малко разкошен дворец в Десудаба, а в двора на резиденцията си Еге в планините – поверил го на семейството на майстора на оръжия Бититралис Хромия и напълно забравил за неговото съществуване. Така младият благородник израснал сред простолюдието, не добил дължимия му се сан и се превърнал в прислужник и момче за всичко.

2

Точно там – под сребърните върхове на Перинтос, посред тая спокойно-величествена буколика15, почва нашата версия на легендата за Спартак. В Еге – груба, почти квадратна крепост от дялани камъни, редени без спойка. Същата като много други непристъпни, като че растящи от самата скала тетрапюргии16, или както им викали латините – квадрибурги17, каквито медите вдигали сума ти из владенията си, нехаещи за изящество в тяхната архитектура. Тези им тромави монолитни постройки не давали и бегла представа на чужденеца за елегантността на тракийската скулптура, дето, знаем, си съперничела даже с елинската18, за чудните им фрески19, а още пък по-никак за ненадминатия майсторлък на прочутите по цял свят тракийски торевти20 и златари, които иноземците смятали за магьосници.

Та зад стените на Еге – имението на могъщия Реметалк, втори след царя и негов наместник по планините, в тясно ждрело между остри върхове, из което като базилиск21 се виел буен пролетес и ленив през лятото приток на Стримон, наречен от полудивите местни обитатели Усойница, минало детството на Спартак – в уж огромния, вечно кален или прашен двор, който едвам побирал старата, но солидна двуетажна каменна П-образна господарска къща с кулата й, с атриума22 й, отворен назад, с оборите, с курниците, с кучкарниците, със зайчарниците, с ковачницата, с перачницата, па и с кошарите, с житниците и с кирпичените съборетини, дето живеели кажи-речи наедно войска, роби, надзиратели, ратаи-наемници и прислуга.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РОМАНА И НОВИЯ КОМИКС АЛБУМ “СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА” ВИЖ http://www.facebook.com/SpartakosTheLegend

1 Монада – питагорейски философски термин, обозначаващ единна, одушевена, неделима същност (“първото същество”).

2 Титаномахия – войната между титаните и боговете в гръцката митология.

3 Стримон (Стримонас) – днешната р. Струма. Кръстена е на речния бог Стримон.

4 Парафраза по Херодот (ок. 484 г. пр. Хр. – ок. 425 г. пр. Хр.) – древногръцки летописец, наречен “баща на историята“, най-древният историограф, от когото е запазено пълно съчинение до наши дни – „История“.

5 Меди – едно от големите тракийски племена, обитавало средното поречие на р. Стримон, между Кресненската и Рупелската теснина, земите по левите и десните притоци на реката, включително и тези по долното течение на нейния приток – р. Струмешница.

6 Полис – древногръцки град-държава.

7 Одриско царство – обединение на тракийски племена под властта на племето одриси, възникнало в централната и източната части на Балканския п-в (средата на V в. пр. Хр.), присъединено към Римската империя през 46 г.

8 Македония – антична държава, възникнала на Балканите и установила господство над Древна Гърция, Тракия, Египет, Персийската империя, Бактрия и др. в ІV в. пр. Хр.

9 Десудаба (Запара) – античен медически град. Предполага се, че се е намирал на мястото на днешния Сандански.

10 Капуа – античен град в пределите на Римската република на мястото на днешния Санта Мария Капуа Ветере в Кампания, Южна Италия. От този град започва робското въстание на Спартак.

11 Рудиарий – гладиатор, получил свободата си по заслуги, но продължаващ да участва в боевете на арената, или пък приел някаква длъжност, свързана с обучението на робите бойци, например треньор.

12 Латини – древно италийско племе, населявало региона Лациум Ветус (Стари Лациум), в който влиза и гр. Рим. Авторът явно употребява думата като синоним на „римляни“.

13 Тюрзис – укрепено имение или извънградско жилище при траките и гърците в късната елинистична епоха. (Вж. тетрапюргия.)

14 Парадинаст – съвладетел, наместник на царя в отдалечена от столицата област.

15 Буколики – произведения в античната поезия, в които идеализирано се описват пастирският и селският бит сред природата. В случая се има предвид сцена от подобно буколическо произведение.

16 Тетрапюргия – укрепено имение или дворец извън голямо населено място. (Вж. тюрзис.)

17 Квадрибург – малко четириъгълно укрепление с бойни кули в четирите ъгъла.

18 От елини – най-често използваният етноним за народите, населяващи Древна Елада – териториите на днешна континентална Гърция и крайбрежието на Мала Азия. Алтернативното понятие „гърци“ е римско и навлиза в другите европейски езици през латинския. Според митологията на елините техен родоначалник е патриархът Елен. Основните им племена са еолийците, дорийците, ахейците и йонийците.

19 Фреско – стенописна техника, при която боите се нанасят върху прясна, още влажна мазилка така, че да се свържат с нея и при изсъхването й изображението да стане неделимо цяло със стената.

20 Торевтика – изкуство за обработка на художествени произведения от метал – високохудожествено ковачесто и леярство.

21 Базилиск, василиск – митично змиеподобно чудовище от древногръцките и европейски бестиарии и легенди, „цар на змиите“, коeто e в състояние да предизвиква смърт само с погледа си.

22 Атриум (атрий) – вътрешно дворно пространство, разположено в централната част на патрицианските жилища в Древна Гърция, Рим и в земите на траките.

Продължава…

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s