СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА

Манолов&Манолов и Исторически парк съживяват българския исторически комикс и роман с новата поредица СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА – римейк на първия български графичен роман – “Спартак”, излизал на серии през 80-те години на ХХ в. в култовото списание за разкази в картини “Дъга”.

От авторите:

“Американците са създали една огромна и невероятно печеливша културна индустрия – те изнасят супермени и приключения за такива по цял свят. За тази цел са принудени да ги изсмукват от пръстите си. Ние, българите, пък имаме Спартак – действителна историческа личност, при това, забележете, една от много малкото действителни личности, които “присъстват” стабилно освен в научните студии, и в развлекателното изкуство – в приключенската литература, в комиксите, в киното, телевизията, анимацията, игрите, изобщо в световната поп култура. Всъщност нашият национален герой Спартак е един от малкото действително живели “супермени”. Не е нужно да си го измисляме! Какво богатство, и в преносния, и в съвсем директния смисъл, което не използвахме до появата на проекта “СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА”.”

Илюстрация от новия комикс албум „Спартак. Легендата“ на Манолов&Манолов и Исторически парк, 2019 г., художeствен директор – Теодор Манолов, художник – Теодор Манолов. Някои от панелите в новия комикс са вдъхновени композиционно от първия български графичен роман – “Спартак”, излизал в списание “Дъга” през 80-те години на ХХ в.

СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА

Четиво с продължение 19

Откъс от романа “Спартак. Легендата” на Манолов&Манолов с илюстрации от новия комикс-албум, създаден от авторите съвместно с Исторически парк, който ще излезе на пазара през 2020 година

Глава III

… И рече оня, що е дохождал преди мен, аедът1: Безсмъртните не са извечни! Те не са свидетели на Зараждането, едва ли ще пребъдат и подир Свършека! От Мрака, от абстрактното, от неналичието излезе Първата – Върховната (що староверците зоват Котито, други пък Кибела, трети – Бендис, а четвърти и пети – как ли още не) – гола, рогата, мощна, с множество гърди, с женски, ала и с мъжки гениталии! В една ръка държеше сфера, яйце от сгъстени атоми, а в друга – Оплодителния тирс, Дървото на Живота2 с безкрай разклонения. Косите й цъфтяха като розов храст, а по тялото й се сплитаха змии и бръшлян. И завихри кълбото материя около себе си – да се търкаля и хвърчи през сенките, увличайки частиците Нищо, за да ги преобръща на здрава твърд… А след туй Владетелката на несъществуващия още свят зачена въпреки свойта самотна виргиналност3

Из Тайна книга на Пророка, записана от Рюмесюкис

40

Западният бряг на Усойница бил полегат, чакълест и възнисък, докато източният се вдигал нагоре, а на места се възправял отвесно на поне няколко разкрача над водите, като че го били рязали с трион. Крепостта била откъм залеза спрямо реката, затуй двамата се прехвърлили оттатък по широкия каменен мост, що могъл да деяни теглото на двайсетица тежко снаряжени конници или пък на петдесетица пелтасти4.

От страната на имението били градините (вече обрани) и нивята (вече ожънати), а от другата, по която стъпяли сега, се простирало неравно ливаде, що бърже се преобразувало на обрасли в залинял храсталак и осеяни с парчета скала, пък сега и с купища златиста шума хълмове, а те, на свой ред – в стръмните подстъпи към увенчания със снежнобяла диадема връх Копис.

Допреди шест лета малкият Спартак идвал тук не само с Бититралис, но и с единствения му син – пакостливия и забавен Бетеспиос, който по онова време бил на дванайсетина години. Ала страховитата сипаница5, що налегнала селата и изтребила половината население на областта в ония времена, отнела живота на момчето, както и на майка му – жената на Хромия. Нямал ковачът повече съпруги6 като някои по-заможни земеделци или занаятчии, нямал и възможности да издържа такива, па и бил вече на неподходяща възраст за нови бракове, та си останал с двете кротки, саможиви щерки и по тая причина прехвърлил почти всичките си грижи и посветил почти всеки свой свободен миг на золтесовия отрок.

Да излязат от крепостта сред житата в равното или при боровете на стръмното, да идат на Усойница да поплуват (да, сакатият плувал добре при все дървената си нога), да пострелят с лъкове, а и да потренират бой с юмруци, мечове и копия – това били най-чаканите забавления на Спартак и патрона му. Пенестите, уточнихме, нямали позволение да притежават и носят ромфеи, маждраци или пък махайри, ала през годините Бититралис отмъквал едно по едно подобни оръжия от ковачницата, изнасял ги из твърдината под огромната си зейра и ги потулвал на „тайното място“, че да си губи времето, упражнявайки се с тях, щом му се прище.

Сега двамината наблюдавали водата отвисоко, крачейки бавно и мълчешката – единият зарад протезата си, що често затъвала в омекналата от есенните дъждове почва и купчините нападали и скашкани листа, а другият – понеже още усещал известна слабост, макар да не го признавал.

Отдадени всеки на своите си мисли и кахъри, стигнали старата плачеща върба, израсла досами ръба на отвесния бряг, и се запрели, без да се уговарят.

– Ха сега да видим дали си съхранил формата си! – рекъл Бититралис и посочил на момъка прегърбеното, близо столетно дърво, чиито клони, запазили още пожълтялата си листовина, се спущали надолу покрай отвесната скална стена и допирали току до водите.

Без да рече и дума, Спартак се отдалечил на петдесетина стъпки, смъкнал лъка от рамото си, турил стрела на тетивата и се премерил в ствола на върбата. Не го сдържало да стои закован, искал час по-скоро да порази целта, така бил зажаднял за движение след проточилото се над месец лежане, ала Бититралис вдигнал ръка да почака и почнал да го наставлява:

– Дръж яко кибита7 и стига треперил!… Вдишай сега… ама издълбоко… затаи дъх, преди да пуснеш… Чакай бе!… Видиш ли малката дупка под най-долния клон? Там искам да втъкнеш стрелата… Пущай!

41

Спартак обаче подскочил, изтървал стрелата сред тревите, шляпнал се по бедрото, зинал: „Ооох!“, престорил се, един вид, че го е ухапала конска муха, та нарочно разтурил така грижливо подредената от възпитателя му стойка, а сетне рязко и без никакво приготовление вдигнал лъка и презаредил за нула време. Тетивата от усукани еленови жили дръннала по-звучно от китарата8 на Мусей9 и стрелата се мушнала право в целта.

Бититралис сбрал в остър ъгъл гъстите си вежди, заканил се с показалец на момчето зарад евтиния номер (де конски мухи в разгара на листопада?), взрял се в прастария дънер, но след малко се обърнал с лице, изразително колкото опакото на коринтски10 шлем11, що значело, че настроението му е един път.

– Ти пък взе, че уцели, момче… късметлия си – направил се на учуден, но истината била, че момъкът отдавна го е задминал по майсторство при боравенето с това древно оръжие. Всъщност, що се касаело до изкуството на войната, изключая все още фехтоването с тежък двурък меч като ромфеята, Спартак се оказвал по-добър от Бититралис във всяко отношение. Това било трудно за вярване, тъй като ковачът бил най-вещият боец, когото самият той познавал. Бил видял в живота си множество стрелци, атлети, бабаити, корифеи12 на пигмахията, бесни главорези и кръвопийци по призвание, ала не бил срещал никой толкоз пъргав, съобразителен, мощен за годините и ръста си, бърз, свиреп, ама пък и доста разсъдлив, абе, роден войник… Роден убиец се извъдило това хлапе! Налбантинът обаче нямало да удостои Спартак с тия си заключения, ако ще Стримон по жътва да замръзнел…

– Чичо, май е време да спреш да ме изпитваш – смигнал му младежът, като показал, че разполага с твърде високо самочувствие и без признанието на учителя си.

– Затваряй си човката, синко! – отвърнал Хромия невъзмутимо.

– Не, искам си похвалата!

– Добре де… Харно… Напредваш от ден на ден, ставаш по-умел, хем даже и без да тренираш. Обаче нямаш дисциплина и се правиш на гламав, а това не ми се нрави!… Я сега да видим нахождат ли се още патици из ракитака, че ми додея да кусам лещена яхния.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО РОМАНА И НОВИЯ КОМИКС АЛБУМ “СПАРТАК. ЛЕГЕНДАТА” ВИЖ http://www.facebook.com/SpartakosTheLegend

1 Аед – поет-музикант от древността, автор на епически песни за богове и герои.

2 Авторът загатва за езотеричната, чисто литературна хипотеза, че Дървото на живота, познато най-вече като библейски символ, присъства и в митологията на траките, презентирайки троичнния модел на мирозданието.

3 Виргиналност – непорочност. Авторът явно използва думата в смисъла на девствеността като атрибут на Богинята-майка или Богородителката в много религии, включително и в християнството (Дева Мария).

4 Пелтаст – лековъоръжен тракийски пехотинец от античността, снаряжен с щит пелта, две (или повече) леки метателни копия и меч алопекис (акинак) или крив нож скелме.

5 Сипаница – едра шарка, variola vera.

6 Авторът приема хипотезата за законната полигиния при траките.

7 Кибит – тялото, работната част на лъка, служеща за съхраняване и отдаване на енергията, необходима за изстрелването на стрелата.

8 По всяка вероятност авторът говори за инструмента лира, който има доста разновидности. Една от тях древните елини наричат „китара“.

9 Мусей – легендарен тракийски герой и религиозен водач, полимат – певец, поет, учен, философ, почитан и в Елада, особено в Атина, син на Евмолп, ученик на Орфей. Смятат го и за откривател на първата азбука и изобретател на хекзаметъра.

10 Коринт – древногръцки полис и съвременен град в Южна Гърция, който се намира на около 80 km югозападно от Атина, на Коринтския провлак между Централна Гърция и Пелопонес.

11 Коринтски шлем – широко използван от хоплитите в Елада тип шлем с неподвижен наносник и набузници, които покриват цялата глава и оставят пролуки само за очите и устата.

12 Корифей – водач на хора в античната драма. Хорът излиза на орхестрата начело с корифея, който рецитира встъпителния речитатив на пиесата в тържествен анапест и съобщава за поява на нови персонажи. През вековете понятието е добило по-широко значение на „предводител“, „ръководител“, „вожд“, „началник“, „лидер“, а днес се използва в смисъла на „изтъкнат майстор“ (най-вече в изкуствата и науките).

Вашият коментар

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s